img

Çevre Sorumluluğumuz

YP İnşaat; gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm faaliyet alanlarında “Sürdürülebilir Çevre” ilkesini benimsemiştir. Kuruluş değerleri arasında yer alan insana, çevreye ve topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda;

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar kullanarak sürekli iyileştirmek,

Tüm projelerinizi ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar doğrultusunda sürdürmek,

Çalışanlarının ve paydaşlarının çevre bilincini artırmak başlıca sorumluluğudur.