İş Başvurusu
Bundan Önce Çalıştığınız İş Yerleri


Yasal Uyarı

“YP İnşaat A.Ş. (“YP İnşaat”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla işbu elektronik iş başvuru formu aracılığıyla siz çalışan adaylarımızdan topladığımız kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve yürürlükte bulunan ilgili mevzuat doğrultusunda; işe alım, değerlendirme, iletişim, yerleştirme ve insan kaynakları faaliyetleri amaçlarıyla sınırlı olarak iş sözleşmesinin kurulması çerçevesinde işlenecektir.

Bizlerle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili sair mevzuatın öngördüğü süreler saklı kalmak kaydıyla, 12 ay boyunca veri tabanımızda saklanacaktır. Detaylı bilgi için, kişisel verilerin korunması ile ilgili Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’ne bu adresten ulaşabilir, KVKK’nın 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi YP İnşaat İlgili Kişi Başvuru Formu ile belirlenen usullere uyarak tarafımıza iletebilirsiniz.”